Varför ska du läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på Limmared Radio & Data AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Limmared Radio & Data AB, organisationsnummer 556878-7286 är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Limmared Radio & Data AB går att nå på följande kontaktuppgifter.

Adress:
Limmared Radio & Data AB
Marielundsgatan 52
332 35 Gislaved
E-mail: info@limmared.nu
Telefon: 0325-66 06 60

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in information som vi behöver för att hantera ditt köp och krav från myndigheter.

Uppgifter som samlas in omfattar namn, adress, e-mailadress, telefonnummer och beställningsinformation och vid köp mot faktura, ditt personnummer.

Alla betalningar sker via externa betalväxlar och vi sparar endast en referenskod som hänvisar till betalningen.

Hur kommer vi att använda din information?

För att uppfylla de ändamål som personuppgifter samlats in för kan dina personuppgifter komma att registereas, lagras, användas och överföras till våras samarbetspartners eller underleverantörer enligt vad som anges nedan.

Vi använder cookies och verktyg för webbanalys, exempelvis Google Analytics för att samla in information om hur du använder våran webbsida för att kunna ge dig en bättre upplevelse. Uppgifter som samlas in automatiskt inkluderar information om webbläsaren och hur du använder webbshoppen.

Hur länge kommer du ha min information?

Dina uppgifter lagras så länge som krävs för att kunna erbjuda våra tjänster.

Nyhetsbrev – Ditt namn och e-mailadress sparas tills du väljer att avsluta prenumerationen.

Köp – Uppgifter sparas i webbshoppen så länge ditt konto är aktivt. Information i bokföringssystemet sparas i enlighet med bokföringslagen i 7 år. Information för spårning av radioutrustning enligt RED (Radio Equipment Direktivet) sparas i 10 år.

Registrerat konto – Registrerade konton i webbshoppen raderas när dem varit inaktiva i 36 månader. För att kontot ska ses som aktivt måste du ha loggat in på det, det räcker inte med att endast besökt webbshoppen.

Mottagen e-mail – Vi behåller mailkonversationer i 24 månader för att kunna gå tillbaka och återkoppla till tidigare ärenden.

Med vilka delar ni min information med?

Vi kan komma att dela dina uppgifter med våra affärspartners som behandlar personuppgifter för vår Limmared Radios räkning för de syften som beskrivs i denna policyn. Vi kräver att våra affärspartners använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda och radera dina personuppgifter inom rimlig tid efter slutfört uppdrag.

För att kunna upprätthålla hög servicegrad kommer uppgifterna att vidarebefordras till underleverantörer som anlitas av oss.

Vart har du min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.

Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig som finns i toppen av denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 14 Oktober 2020.