Kategorier

GSM 900/1800/3G/4G

Det finns inga produkter.

Dålig inomhustäckning? -Vi hjälper Er... Vi blir allt mer beroende av att vara nåbara och att ständigt vara uppkopplade. Mobil telefoni är idag en självklarhet och mobil data blir också mer och mer självklart. Därför är behovet av en fungerande miljö för våra SmartPhones, SmartPads etc större och större. Många företag har idag problem med att 3G och även GSM telefonerna inte fungerar i vissa byggnader. Detta beror på att signalerna från basstationen inte tränger in i byggnaden. Detta beror i sin tur oftast på att själva byggnaden har plåttak, plåtväggar, tjocka betong eller stenväggar, ligger under mark eller att byggnaden ligger i radioskugga. Det finns effektiva lösningar på dessa problem. En repeater tar in 3G eller GSM signalen från den yttre antennen, förstärker och filtrerar samt återutsänder signalen i det utrymme där signal tidigare saknades.Fördelen med en repeaterinstallation (förutom bra täckning i utrymmen där täckning saknades) är att mobiltelefonen automatiskt drar ner sändareffekten vilket sparar batteri och minskar strålningen och SAR-värdet. Vi utför mätning, Behovsanalys inkl Projektering och förslag på installation, kontakta oss för pris.

Underkategorier

  • Antenner
  • GSM repeater
  • 3G repeater

    Repeatern MÅSTE vara bandselektiv d.v.s. anpassad för endast en operatörs band (19,80/20 MHz bandbredd). Antingen fysiskt låst till ett frekvensband eller en repeater där man kan välja frekvensband. Alla repeatrar (även kallade boosters) som förstärker flera operatörers band samtidigt eller t.o.m. flera olika frekvensband kommer att nekas tillstånd av operatören.

  • Antennanalys
  • Splitter
  • Linjeförstärkare
  • 3G & 4G Router

Tillverkare